PGO leidraad voor artikel 1,2&4

artikel: Internet weegt net zo veel als een aardbei.

1. verhelder onduidelijke termen.

kindle (e-reader van amazon)

2. Definieer het probleem 

Hoe zwaar weegt internet?

3. Analyse

Ze hebben ontdekt als een elektron energie gaat gebruiken da massa toeneemt.

4. Orden de ideeën van het probleem.

– Energie kan in gewicht worden uitgedrukt

– electronen gebruiken energie

5. Formuleer leerdoelen

1. Hoe bereken je massa?

2. Hoe bereken je het gewicht van energie?

3. Wat gebeurt er als je gegevens opslaat?

6. Beantwoord je leerdoelen.

1. lengte x breedte x hoogte

2. E= MC2

e= energie m=massa c=lichtsnelheid

3. de energie neemt toe, het gewicht neemt toe

7. schrijf een korte samenvatting van de oplossing 

Internet heeft massa, omdat als een elektron energie gaat gebruiken zijn massa toeneemt.

artikel 2 : Wetenschappers beweren de ziel bestaat

1. verhelder onduidelijke termen

metafysici: mensen die de leer van een wezen van de stoffelijke werkelijkheid onderzoeken

agnosten: iemand die niet weet of er een hogere macht is..

atheïsten: iemand die niet gelooft in goden/god

demonen: bovennatuurlijke wezens

2. definieer het centrale probleem

Bestaat de ziel echt?

3. analyseer het artikel 

Er zijn veel verhalen of de ziel wel bestaat. Nu is er een medisch onderzoek met een speciale camera die de energie van je lichaam meet. Daarmee wordt aangetoond dat de ziel bestaat.

4. de ideeën van het probleem

waar zit je ziel?

5. formuleer leerdoelen

1. Bestaat de ziel?

2. hoe zwaar weegt de ziel?

3. Is er leven na de dood

6. beantwoord de leerdoelen

1. ja, dat kun je zien door de camera

2. 30 gram. berekend door het gewicht voor de dood en na de dood

3. ja mensen die opstaan uit de dood zeggen van wel.

7. samenvatting van de oplossing van het probleem

De ziel bestaat. Door camera’s die energie meten kan men zien wanneer de ziel het lichaam verlaat

artikel 4 : De ziel bestaat niet

1. verhelder onduidelijke termen.

neurobioloog: iemand die zich bezighoudt met de leer van het zenuwstelstel van mens en dier

cognitieve neurowetenschappen: verzamelnaam van de uiteenlopende onderzoeksterreinen naar de fysieke basis van onze denken en onze informatieverwerking. Van de anatomie van een zenuwcel tot lexicale decisietaken.

cortex: schors (medisch)

2. Definieer het probleem

Bestaat de ziel?

3. Analyse

Een debat over de voors en tegens over de stellingen, “De ziel bestaat niet” en “Wie wij zijn, is ons brein”.

4. Orden de ideeën van het probleem.

– groeiende hersenkennis

– meer begrip voor welke invloed we kunnen hebben op onszelf

– recente ontwikkelingen

– debatteren naar aanleiding van een boek over neurowetenschappen “de vijfde revolutie” van Lone Franks

5. Formuleer leerdoelen

1. Is het mogenlijk om een robotautootje te laten bewegen door het alleen maar te hoeven denken?

6. Beantwoord je leerdoelen.

1. Met een headset met elektroden op je hoofd kun je een robotautootje via je hersengolven bewegen.

7. schrijf een korte samenvatting van de oplossing

Er zijn verschillende meningen over deze stelling, er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er zijn wel een aantal videobeelden en demonstraties waarin ze (proberen te) bewijzen dat je wel degelijk een ziel kunt hebben, en dat die handelingen ermee te maken hebben.

Advertenties

Bijpassende artikelen en bronnen

1) Internet weegt net zoveel als 1 aardbei

http://www.mastaline.com/nieuws/1065-internet-weegt-net-zoveel-als-1-aardbei

Vorige week heeft men ontdekt dat een volledig opgeladen Amazon Kindle meer weegt dan een ongebruikte, nieuwe en lege. Deze week heeft men hetzelfde gedaan voor het internet en ontdekt dat het even zwaar is als een aardbei. Professor John Kubiatowicz, van de Universiteit van Californië, legde vorige week uit het gewicht is van energie. Hij merkte op dat een Kindle gegevens opslaat op overlappende elektronen, dat houd in dat het aantal elektronen gelijk blijft, maar dat de energie die ze gebruiken verhoogt om de gegevens op te slaan.

Maar als elektronen energie gaan gebruiken, krijgen ze ook massa, zoals Einstein dat heeft verklaard met zijn beroemde vergelijking (E = mc²). Met die wetenschap, berekende de professor dat het gewicht van een volledig opgeladen 4GB Kindle een miljardste van een miljardste gram toenam (oftewel een attogram, 1ag of 0,000000000000000001g).

Daarop verder gegaand zijn de mensen achter het YouTube kanaal vsauce gaan berekenen hoe veel het internet dan zou wegen. Daarvoor maaktte ze een berekening van hoeveel elektronen er op alle servers in alle landen staan die aangesloten zijn op het internet. Alles bij elkaar omgezet en verrekend in massa komt dat uit op 50 gram.

Hier het filmpje:

http://www.youtube.com/watch?v=WaUzu-iksi8&feature=player_embedded

2) Wetenschappers beweren: de Ziel bestaat

http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/03/wetenschappers-beweren-de-ziel-bestaat.html

3) Bron: het Laatste Symbool van Dan Brown

4) ‘De ziel bestaat niet’

Dit is een tegenstrjidige bron, waarin wordt gezegd dat de ziel niet bestaat.

http://www.nu.nl/boek/2221548/de-ziel-bestaat-niet.html

XXXX

smart vragen

Heelal 

– Is de massa veranderd door de jaren heen na de oerknal?

– Is er een aarde II?

 

Biosfeer

– Hoe erg zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde?

– Vernieuwd de aardkorst zich?

 

Materie

– Heeft de ziel van een mens massa?

– Werkt de deeltjes versneller in Zwitserland echt? (na bootsen van de oerknal)

 

Leven

– Leven vissen korter door de opwarming van de aarde?

– Hoe kan het dat je met DNA kunt experimenteren?